IKT-plan

Fiskå skole har satset mye på IKT, og vi bestreber oss på å oppfylle "den femte ferdighet".

Vi følger kommunens IKT-plan, og den kan du studere her.