Søknad om permisjon

Vi ber dere benytte foresattportalen i Visma når dere skal søke permisjon for elev.

https://foresatt.visma.no/login/kristiansand