Samtykkeskjema

Alle foresatte skal fylle ut samtykkeskjema som gjelder bruk av bilder, bading samt transport av elevene. Dette fylles ut i foresattportalen i Visma flyt skole.