Skoleturer med overnatting

På Fiskå skole er det tradisjon med en overnattingstur på hvert trinn.

8. trinn Ny-Hellesund

Helt i starten av skoleåret drar klassene et døgn på tur til den gamle tollstasjonen i Ny-Hellesund. Døgnet er tettpakket med forskjellige aktiviteter, som bygger opp under målet for turen: Bli kjent og bygge klassemiljø og formidling av skolens verdisyn. I korte trekk går det på at alle er viktige for at læringsmiljøet skal være best mulig. Ingen av oss er perfekte, men vi gjør så godt vi kan. Vi prøver å ikke være ego, men ser behovene til de rundt oss. Begrepet "Profesjonell elev" blir også introdusert, vi skal omgås alle på en respektfull måte, men det er ikke nødvendig å være bestevenn med alle.

9.trinn Kroppsøving

Denne turen er obligatorisk tur i regi av kroppsøvingsfaget. Det er fysisk aktivitet som er i fokus.

10.trinn

Denne turen er foresatt-finansiert. Turen går til Oslo og skal fortrinnsvis avholdes tidlig på høsten 10. trinn. Det informeres om mulighetene på foreldremøtet i starten av 8. klasse, da det er et stort løft å finansiere en slik tur. Kristiansand kommune har våren 2020 vedtatt nye retningslinjer for slike turer (se under).

FAU har også utarbeidet en todelt veileder for klasser som planlegger tur. Der det er tvil overstyres disse av oppvekststyrets vedtak av juni 2020 (se under).