Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalgets sammensetning

Samarbeidsutvalget består av:
2 foresatte
3 ansatte (2 fra det pedagogiske personalet + 1 fra andre ansatte)
1 representant oppnevnt av kommunen (politiker)
2 elever (på barnetrinnet har ikke elevene stemmerett)
Rektor

Rektor eller den hun/han bemyndiger er saksforbereder og sekretær for samarbeidsutvalget og iverksetter samarbeidsutvalgets vedtak. Rektor har ansvar for at vedtak som fattes av samarbeidsutvalget er i samsvar med lovverket. Rektor har plikt til å forelegge vedtak som ikke er i samsvar med lov- og avtaleverk for oppvekstdirektøren.
For referater fra samarbeidsutvalgmøter og andre relaterte dokumenter, se høyre side under vedlegg.