Søke tilskudd til PC

Se dokumentet Søke tilskudd til PC utarbeidet av IKT-ansvarlig på Kringsjå skole.