Organisering av skoledagen

RINGETIDER

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:  

Skoleklokka ringer:               Skoletimen varer:  

0830                                    1. time              0830 – 0915

0915                                    2. time              0915 – 1000  

1010                                    3. time             1010 – 1055 

      1055         Elevkiosken åpner Spising med elevene på klasserommene, men kan gå ut

      1110         Langfri med aktiviteter 1110 - 1135 

1135                                    4. time             1135 – 1220

1230                                    5. time             1230 – 1315   

1325                                    6. time             1325 – 1410

1410                                    7. time             1410 – 1455    

Onsdag:  

1.- 3. time som alle andre dager  

1120                                   4. time             1120 – 1205 

1215                                   5. time             1215 – 1300