Beredskapsplaner

Se info nederst for skolens beredskapsplaner ved brann og ulykke.

Viktige telefonnumre:
BRANN: 110
POLITI: 112
AMBULANSE: 113
Legevakt: 116 117
Akuttmottak: 03738 / 113
Giftinformasjonssentral: 22 59 13 00
Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF) Kristiansand: 906 10 600
Abup: 38 17 74 00
Barnevernvakta: 38 07 54 00
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Bydelspolitiet: 02800
Kommuneoverlegen: 38 07 54 35
Helsestasjonen i Vågsbygd: 38 07 58 00
Tannlegevakt: 38 02 29 42
PPT: 38 07 52 20
Agder Taxi: 38 00 20 00
Taxi Sør: 38 02 80 00
Fiskå skole: 38 00 20 60
Rektor Oddvar Vik: 38 00 20 61 / 90 84 64 47
Undervisningsinspektør Egil Berg: 38 00 20 60 / 91 30 74 85
Helsesykepleiere Marianne Stormark: 48 07 38 57 og Hege Engestøl: 95 01 84 21