Publisert: 27. oktober 2022 | Sist endret: aldri | Forfatter: Skolen

Mjøs Pedersen åpnet fritidsprogrammet FLYT

FLYT er utarbeidet av Kronprinsparets Fond i samarbeid med ungdom og fagfolk.
Hensikten er å forberede overgangen til videregående skole, og dermed styrke ungdommenes mulighet
for å velge å ta utdannelse og gjennomføre videregående skole.

Skapte forventninger
Alle deltakerne får en ‘hoodie’ (hettejakke) forkynte Vibeke Tangen Kofoed fra Fritidsenheten i Kristiansand.
De som deltar får også god mat, aktiviteter og så blir det fantastiske livsmestringsopplevelser.
Hun avsluttet med å understreke at i Flyt handler det ikke om hva du kan, men hvem du er.
Det er dere unge som er fremtiden, sa hun.

Oppstarten
Selve fritidsprogrammet starter opp i høstferien og blir mest sannsynlig på Jegersberg gård. Etterpå blir det samlinger en gang i uka på Voie skole.
Dersom fritidsprogrammet Flyt blir vellykket, vurderer kommunen å utvikle tilbudet på flere skoler senere.

Tilbudet gjelder elever på 10. trinn

For mer info se https://flytprogrammet.no/om-flyt/