Meny
Velg seksjon Framside
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Stine Karen Kjellås
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Ein kan framleis bestille skulemjølk for skuleår 2023/24

Skulemjølk bestiller ein via nettstaden http://www.skolelyst.no/

På Orre skule kan ein bestille ulike slag mjølk, fruktdrikk, havredrikk, smoothie og sjokomjølk.

Er det første gongen du bestiller, registrer deg først som føresett før du legg til born og vel produkt.


Kulturskulen har nå ei eiga underside på heimesida vår. Du finn den under Meny/Informasjon/Kulturskulen i Klepp kommune

Klepp og Time kommune har gått saman om å lage ein digital portal som skal gjere det enkelt for innbyggjarane å finne fram til ulike fritidsaktivitetar i nærmiljøet: Aktiv Jæren

Aktiv Jæren er eit av fleire tiltak kommunen har for å leggje til rette for at fleire barn skal få delta i organiserte kultur - og fritidsaktivitetar, uavhengig av føresette sin sosiale og økonomiske situasjon. Her kan de lese meir om dei ulike ordningane/verktya Klepp kommune har for å inkludera alle barn og unge i fritidsaktivitatar: https://padlet.com/kultur_klepp/7d37fw5432unkcjh


Nå kan du få opp barn som går på skule i ulike kommunar. Gå inn på tannhjulet/innstillinger: "Logg inn i flere kommuner/privatskoler". 

 


Ny app-løysing for tovegskommunikasjon mellom skule, SFO og heim i Klepp kommune

Klepp kommune har felles ordensreglement for skulane. Ordensreglementet er heimla i Opplæringslova §9A-10 og vart vedteke av Hovudutval barn og unge 11.04.19 10. På bakgrunn av Covid-19 pandemien, har skulane nå eit ennå større ansvar for å sikra helse, miljø og sikkerheit for alle elevar og tilsette ved skulane. Skulane har retningslinjer knytt til smittevern både for barneskulen og for ungdomsskulen.Me står nå i ein situasjon kor me er avhengige av at alle tek smittevern på alvor. Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig. Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barn og ungdom på skulen. For å sikra dette, er det nå behov for eit utfyllande ordensreglement tilknytt Covid-19 utbrotet.

Oppdatert ordensreglement finn de på framsida under Anna infomasjon


Me har laga vår eigen skulefilm! 

Foreldre/føresette kan no logge seg inn på programmet "Visma flyt skole".

Ved å logge på dette programmet kan du lese informasjon som gjeld ditt barn.

Du finn meir informasjon på framsida under diverse dokument..


Klikk "Abonner på nyheiter" og velg dei klassane/seksjonane du har interesse av.