Meny
Velg seksjon Framside
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Stine Karen Kjellås
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Det er med sorg at Orre skule har fått beskjeden om at den tragisk ulykka på Pollestad i går kveld førte til at vår elev Nikita Helena Wieczorek (6) omkom. Nikita var elev på 2. steg, og ho vil bli djupt sakna av både elevar og lærarar ved skulen.

- Vår djupaste medkjensle går til dei pårørande og dei involverte i ulykka, seier fungerande ordførar Kjetil Maudal.

Skulen held ope som vanleg. Vi tek vare på elevane, og skapar tryggleik i ein vanskeleg situasjon.
Vi har i dag hatt to fellessamlingar, ein for dei yngste og ein for dei eldste elevane.
Elevane på trinnet til eleven har vorte særleg varetatt.
Det beste for elevane er at skuledagen følgjer den vanlege rytmen så langt det lèt seg gjera. Men vi bruker tid på å snakka saman om det som har skjedd, og dei som treng noko ekstra oppfølging blir godt tatt vare på.
Kommunens kriseteam  er i tett kontakt med familiane til dei involverte og med skulen.   

Det vil vere open kyrkje i Orre i kveld kl. 17. Alle er velkomne.

Skulen vil og arrangere ei minnestund, vi kjem tilbake med meir informasjon om denne.

Treng du å snakka med nokon som har tid til å lytta eller kan gi deg meir råd og informasjon om born i krise. Då kan du og sjå på denne lista Norsk psykologiforening har laga over ressursar innanfor psykisk helse.
https://www.psykologforeningen.no/publikum/trenger-du-noen-aa-snakke-med 

Synest du det er vanskeleg å snakka med barna om vanskelege tema, sjå desse tipsa frå 22. julisenteret.
https://22julisenteret.no/familier-med-barn/samtaler-barn-vanskelige-temaer/


I haustprogrammet for Klepp bibliotek er det fleire arrangement som rettar seg mot foreldre i skulen. Her er eit utdrag av nokre av dei:

Økonomikveld med Forbrukerfrue Kjersti Grønseth tysdag 30.august kl. 19.30

Foreldrekvardag med Siw Bjørkås tysdag 13.september kl. 18

Foreldrekveld med Lea Ajkic tysdag 11.oktober kl. 18

Digitale dingsar i skulen - foredrag og panelsamtale måndag 21.november kl. 18

Meir info får de her


Klepp og Time kommune har gått saman om å lage ein digital portal som skal gjere det enkelt for innbyggjarane å finne fram til ulike fritidsaktivitetar i nærmiljøet: Aktiv Jæren

Aktiv Jæren er eit av fleire tiltak kommunen har for å leggje til rette for at fleire barn skal få delta i organiserte kultur - og fritidsaktivitetar, uavhengig av føresette sin sosiale og økonomiske situasjon. Her kan de lese meir om dei ulike ordningane/verktya Klepp kommune har for å inkludera alle barn og unge i fritidsaktivitatar: https://padlet.com/kultur_klepp/7d37fw5432unkcjh


Nå kan du få opp barn som går på skule i ulike kommunar. Gå inn på tannhjulet/innstillinger: "Logg inn i flere kommuner/privatskoler". 

 


Ny app-løysing for tovegskommunikasjon mellom skule, SFO og heim i Klepp kommune

Klepp kommune har felles ordensreglement for skulane. Ordensreglementet er heimla i Opplæringslova §9A-10 og vart vedteke av Hovudutval barn og unge 11.04.19 10. På bakgrunn av Covid-19 pandemien, har skulane nå eit ennå større ansvar for å sikra helse, miljø og sikkerheit for alle elevar og tilsette ved skulane. Skulane har retningslinjer knytt til smittevern både for barneskulen og for ungdomsskulen.Me står nå i ein situasjon kor me er avhengige av at alle tek smittevern på alvor. Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig. Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barn og ungdom på skulen. For å sikra dette, er det nå behov for eit utfyllande ordensreglement tilknytt Covid-19 utbrotet.

Oppdatert ordensreglement finn de på framsida under Anna infomasjon


Me har laga vår eigen skulefilm! 

Foreldre/føresette kan no logge seg inn på programmet "Visma flyt skole".

Ved å logge på dette programmet kan du lese informasjon som gjeld ditt barn.

Du finn meir informasjon på framsida under diverse dokument..


Klikk "Abonner på nyheiter" og velg dei klassane/seksjonane du har interesse av.