Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Jorun Beate Fylkesnes
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Om du har vore innom skulen etter sommarferien, har du sett at parkeringa for Orre samfunnshus og Orre skule er noko endra.

Alle heimar tilhøyrande Orre skule har motteke ranselpost om køyremønster denne veka.


Velkommen til skulestart for skuleåret 2018/2019.

 

2.-10.trinn startar 08.15 i klasserommet.

1.trinn starter 09.00, møt ved flaggstanga.

Velkommen!


BRUK  HUE  ER  NORGES  STØRSTE  SKOLETURNÈ  MOT  NETTMOBBING.  BRUK  HUE  KJEM  TIL  KLEPP KOMMUNE  I  SEPTEMBER.  DU  KAN  LESE  MEIR  PÅ  WWW.BRUKHUE.COM

Klepp kommune ved einingar som jobbar tett på barn og unge, er kjende med at det er utfordringar for nokre av ungdommane våre for tida.

Her er skulerute for komande skuleår. Dette er med lokale endringar gjeldande for Orre skule.

Målet med Lyttevennprosjektet er å byggje bru mellom generasjonane. Utvikle ein modell for dei eldre si aktive deltaking i skulen, stimulere og motivere til lesing og leselyst hjå barn i alderen 7 til 9 år, i samarbeid med skulen sitt pedagogiske personalet. Lyttevennprosjektet er eit tiltak gjennom Klepp frivillighetssentral, i samarbeid med Orre skule.

Tysdag 16/1 kl 1930-2015.

Informasjon om bruken av læringsbrett. Sjå innkalling under "anna informasjon" på ditt trinn. Gjelder for alle trinna ved skulen.


Foreldre/føresette kan no logge seg inn på programmet "Visma flyt skole".

Ved å logge på dette programmet kan du lese informasjon som gjeld ditt barn.

Du finn meir informasjon på framsida under diverse dokument..


Resultatet etter Aksjonsveka var også dette året imponerande. Heile 52 429 kroner har skulen og bygda samla inn saman. Tusen takk til alle som bidro.

Idas Hjelpefond ved Ida var i dag på skulen og mottok sjekken frå Herborg frå elevrådet.


Det vil i 2-3 dager foregå arbeid ved sykkelparkeringa ved barnetrinnet, 22-bygget.

Ber om at sykler blir parkert på graset ved sida av sandkassen i denne perioden.