Meny
Velg seksjon Framside
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Stine Karen Kjellås
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Ferie for alle er eit ferietilbud for barn i familiar som strevar økonomisk. Påmelding for vinterferien 2023 er nå open. Dette er eit tilbod for barn mellom 6-13 år. 

Du finn påmelding her: Påmelding

Du finn påmelding under «Jeg er ansatt i det lokale hjelpeapparatet». Barna reiser uten føresette, så opplysningar om føresette er til kontaktinfo. 

Frist for påmelding: 22.januar 2023. 


Kulturskulen har nå ei eiga underside på heimesida vår. Du finn den under Meny/Informasjon/Kulturskulen i Klepp kommune

Klepp og Time kommune har gått saman om å lage ein digital portal som skal gjere det enkelt for innbyggjarane å finne fram til ulike fritidsaktivitetar i nærmiljøet: Aktiv Jæren

Aktiv Jæren er eit av fleire tiltak kommunen har for å leggje til rette for at fleire barn skal få delta i organiserte kultur - og fritidsaktivitetar, uavhengig av føresette sin sosiale og økonomiske situasjon. Her kan de lese meir om dei ulike ordningane/verktya Klepp kommune har for å inkludera alle barn og unge i fritidsaktivitatar: https://padlet.com/kultur_klepp/7d37fw5432unkcjh


Nå kan du få opp barn som går på skule i ulike kommunar. Gå inn på tannhjulet/innstillinger: "Logg inn i flere kommuner/privatskoler". 

 


Ny app-løysing for tovegskommunikasjon mellom skule, SFO og heim i Klepp kommune

Klepp kommune har felles ordensreglement for skulane. Ordensreglementet er heimla i Opplæringslova §9A-10 og vart vedteke av Hovudutval barn og unge 11.04.19 10. På bakgrunn av Covid-19 pandemien, har skulane nå eit ennå større ansvar for å sikra helse, miljø og sikkerheit for alle elevar og tilsette ved skulane. Skulane har retningslinjer knytt til smittevern både for barneskulen og for ungdomsskulen.Me står nå i ein situasjon kor me er avhengige av at alle tek smittevern på alvor. Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig. Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barn og ungdom på skulen. For å sikra dette, er det nå behov for eit utfyllande ordensreglement tilknytt Covid-19 utbrotet.

Oppdatert ordensreglement finn de på framsida under Anna infomasjon


Me har laga vår eigen skulefilm! 

Foreldre/føresette kan no logge seg inn på programmet "Visma flyt skole".

Ved å logge på dette programmet kan du lese informasjon som gjeld ditt barn.

Du finn meir informasjon på framsida under diverse dokument..


Klikk "Abonner på nyheiter" og velg dei klassane/seksjonane du har interesse av.