Meny
Velg seksjon Framside
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
0.trinn (Snart skuleklar)

Torsdag 19.august 2021 er ein stor dag, då er det aller første dag på skulen for 1.klassingane!

Elavar og føresette møter i skulegarden ved trappene. Der vil rektor, kontaktlærar og avdelingsleiar stå klare og ta i mot. Kvar og ein elev blir ropt opp. Når eleven kjem fram, vil rektor helse på eleven ved å holde handa til hjartet sitt. Rektor vil ønske eleven velkommen til skulen. Nokre gonger er det nokon som ikkje vil/tør å komme opp til rektor. Då kan mor eller far bli med, eller rektor kjem bort til eleven. Det ordnar seg alltid. 

Når alle har blitt ropt opp, går vi i lag til klasserommet. Mor eller far kan bli med inn og vere der ei lita stund. Hugs å halde ein meter avstand til andre i rommet. Etter dette er det samling for føresette på personalrommet. 

Det er vanleg skuledag denne dagen, og den varar til 12.40. Elevane må ha med mat og tom drikkeflaske. 

I desember fekk alle brev med informasjon frå skulen. Denne informasjonen finn de også her på sida. 

11.mars hadde me foreldremøte. Dette blei i staden for innskriving dette året. Presentasjonen vi nytta denne ettermiddagen finn de også på denne sida.