Meny
Velg seksjon Framside
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Kven er vi?

Orre skule er ein 1-10 skule som er på veg til å bli ein barneskule. Vi er for tida om lag 180 elevar. Vi ligg på Pollestad, 4 km frå Bryne sentrum. Skulen ligg landleg til med god adkomst til naturområde og flotte strender. Vi har ein flott skulegard med ny ballbinge, gapahuk med grillplass og Tarzanløype. Skulen blir 100 år i 2022.

Vi har ei engasjert foreldregruppe med eit velfungerande FAU og Drifsstyre. Vi har og eit elevråd med engasjerte elevar. Elevrådet er aktivt med i gjennomføring og oppfølging av elevundersøkinga, og dei er stolte arrangørar av Orre talentar kvar haust. 

Skulen sine satsingsområde er Trygt og godt skulemiljø og Lesing. Vi er ein PALS-skule der vi legg vekt på positiv samhandling og støttande læringsmiljø. 

Alle elevar og vaksne nyttar læringsbrett i sitt daglege arbeid. 

Biletet under er henta frå Jærbladet: