Meny
Velg seksjon Framside
PALS

PALS er ein skuleomfattande innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive førebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle elevar i skulen. Alle tilsette legg vekt på positiv involvering og oppmuntring, og dei gir forutsigbare reaksjonar på negativ åtferd.