Meny
Velg seksjon Framside
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Foreldremøte

På Orre skule har vi foreldremøte kvar haust og kvar vår. Møtet på våren er FAU sitt foreldremøte, og det er FAU som vel tema for dette møtet. 

Før møtet på hausten kallar skulen inn foreldrekontaktene. Her møter også kontaktlærar. På dette møtet er det informasjon frå rektor om felles tema for alle klassane. Så legg foreldrekontakt og kontaktlærar ein plan for resten av møtet i lag. 

Retten til eit godt og trygt skulemiljø (§9A) er tema på alle foreldremøte på hausten. 

På 7.trinn er overgang til Vardheia og ungdomsskulen fast tema.  

Det er også eige foreldremøte for dei klassane som skal på leirskule. Frå og med skuleåret 2020/2021 vil leirskule ligge på 7.trinn.