Meny
Velg seksjon Framside
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Stine Karen Kjellås
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Elevar som er heime frå skulen kan ha rett til opplæring heime. På Orre vil alle elevar som er heime med milde symptomar få opplæring heime viss det blir gitt beskjed til skulen innan 07.45. Meir om dette finn de her: Opplæring til elevar som ikkje kan møte på skulen

Skulen og kommune for ein del spørsmål om dette, og nå har skulesjef og kommunelege utforma desse råda: 

Alle med nyoppståtte luftvegssymptom (inkludert sår hals eller naseforkjøling) eller som mistenker at dei er smitta av covid-19, bør testa seg. Ein skal vera heime fram til negativ test føreligg og ein er i god form. Ein treng altså ikkje vera heilt symptomfri så lenge testen er negativ. Dersom ein vert heilt symptomfri før testsvaret føreligg, kan ein gå på skule/jobb.   Barn i barnehage og barneskule med lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Ved rask betring kan dei gå tilbake til barnehage/skule utan å testa seg. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, behøver ikkje haldast heime eller testast.  

Jan Harald Forsmo, skulesjef og Roman Benz, kommunelege


Melkebestilling for neste skuleår er no opna, for å bestille kan du gå via skolelyst.no

Frå og med neste skuleår er det berre tilbud om ulike slag melk for dei yngste trinna. For 5.-10. trinn vil elevane og kunne ha fruktdrikk og sjokomelk i tillegg. 

 


Alle skuleelevar kan nå låne e-bøker og lydbøker frå biblioteka i Rogaland gjennom appen Allbok. Det kan du gjere på Allbok.no eller ved å laste ned appen for iOS eller Android. Meir info finn du under Anna informasjon på framsida. 

Klepp kommune har felles ordensreglement for skulane. Ordensreglementet er heimla i Opplæringslova §9A-10 og vart vedteke av Hovudutval barn og unge 11.04.19 10. På bakgrunn av Covid-19 pandemien, har skulane nå eit ennå større ansvar for å sikra helse, miljø og sikkerheit for alle elevar og tilsette ved skulane. Skulane har retningslinjer knytt til smittevern både for barneskulen og for ungdomsskulen.Me står nå i ein situasjon kor me er avhengige av at alle tek smittevern på alvor. Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig. Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barn og ungdom på skulen. For å sikra dette, er det nå behov for eit utfyllande ordensreglement tilknytt Covid-19 utbrotet.

Oppdatert ordensreglement finn de på framsida under Anna infomasjon


Informasjon om søknad til Klepp kulturskule neste skuleår ligg i høgre marg på heimesida, under Anna informasjon. 

Me har laga vår eigen skulefilm! 

Foreldre/føresette kan no logge seg inn på programmet "Visma flyt skole".

Ved å logge på dette programmet kan du lese informasjon som gjeld ditt barn.

Du finn meir informasjon på framsida under diverse dokument..


Klikk "Abonner på nyheiter" og velg dei klassane/seksjonane du har interesse av.