Meny
Velg seksjon Framside
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Stine Karen Kjellås
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Klepp kommune har felles ordensreglement for skulane. Ordensreglementet er heimla i Opplæringslova §9A-10 og vart vedteke av Hovudutval barn og unge 11.04.19 10. På bakgrunn av Covid-19 pandemien, har skulane nå eit ennå større ansvar for å sikra helse, miljø og sikkerheit for alle elevar og tilsette ved skulane. Skulane har retningslinjer knytt til smittevern både for barneskulen og for ungdomsskulen.Me står nå i ein situasjon kor me er avhengige av at alle tek smittevern på alvor. Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig. Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barn og ungdom på skulen. For å sikra dette, er det nå behov for eit utfyllande ordensreglement tilknytt Covid-19 utbrotet.

Oppdatert ordensreglement finn de på framsida under Anna infomasjon


Helsestasjon for ungdom på Klepp er nå åpen

Axis er i gang med å bli digital - og vi starter nå en digital ungdomsklubb for ungdommene i Klepp kommune! Dette blir en digital møteplass, lignende Axis bare på nett!

Ungdommene får mulighet til å møtes digitalt, chatte med hverandre, spille sammen, prate med oss voksne, høre musikk, få hjelp til lekser, delta i konkurranser etc.

 


Informasjon om søknad til Klepp kulturskule neste skuleår ligg i høgre marg på heimesida, under Anna informasjon. 

Dette er ei spesiell tid. For mange kan det vere vanskeleg å vere vekke frå skulekameratar og lærarar i lang tid. Vi på skulen jobber for at alle elevar skal oppleve at vi vaksne er tilgjengelege kvar dag. 

Sjå vedlagt liste over Fau + foreldrekontakter for skuleåret 2019-20

Me har laga vår eigen skulefilm! 

Foreldre/føresette kan no logge seg inn på programmet "Visma flyt skole".

Ved å logge på dette programmet kan du lese informasjon som gjeld ditt barn.

Du finn meir informasjon på framsida under diverse dokument..


Klikk "Abonner på nyheiter" og velg dei klassane/seksjonane du har interesse av.