Meny
Velg seksjon Framside
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Stine Karen Kjellås
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Ferie for alle er eit gratis ferietilbod til barnefamiliar med pressa økonomi. Tilbodet er for barn frå 6-13 år. Alle søknadar går gjennom hjelpeapparatet i kommunen. Søknadsfrist er 17.september. Meir info finn du her

Det er ledig plasser i kulturskulen. Skjema finn du her

Torsdag 19.august startar skulen igjen etter ferien. Det har vore byggeaktivitet i sommar, og tre nye klasserom står klare 19.august. Desse romma skal vere klasserom når vi rehabiliterar det gamle 68-bygget. Dei nye romma blir fine, så det kjem til å gå heilt fint å mangle nokre rom den tida det tar å bli ferdige.

Det er mykej spennande vi skal gjere og lære dette året! Alle klassar skal ha uteskule fast på timeplanen ein dag i veka. De foreldre vil få informasjon om dette av lærarane, blant anna kva som kan krevst av klede og utstyr når ein skal på tur.

9.september inviterar skulen til Back to School-party i skulegarden. Sjølv om skulen er på grønt nivå, står vi framleis i ein pandemi. Det blir derfor ein kohortvis grillfest, med litt underhaldning. Det blir kjekt å sjå alle saman igjen!

Til våren blir skulen 100 år! Dette skal vi feire med jubileumsfest. 

Torsdag 19.august startar 2-7.trinn kl. 08.15. 1.trinn startar 09.00. Meir info til 1.trinn ligg her 


Ny app-løysing for tovegskommunikasjon mellom skule, SFO og heim i Klepp kommune

Elevar som er heime frå skulen kan ha rett til opplæring heime. På Orre vil alle elevar som er heime med milde symptomar få opplæring heime viss det blir gitt beskjed til skulen innan 07.45. Meir om dette finn de her: Opplæring til elevar som ikkje kan møte på skulen

Klepp kommune har felles ordensreglement for skulane. Ordensreglementet er heimla i Opplæringslova §9A-10 og vart vedteke av Hovudutval barn og unge 11.04.19 10. På bakgrunn av Covid-19 pandemien, har skulane nå eit ennå større ansvar for å sikra helse, miljø og sikkerheit for alle elevar og tilsette ved skulane. Skulane har retningslinjer knytt til smittevern både for barneskulen og for ungdomsskulen.Me står nå i ein situasjon kor me er avhengige av at alle tek smittevern på alvor. Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig. Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barn og ungdom på skulen. For å sikra dette, er det nå behov for eit utfyllande ordensreglement tilknytt Covid-19 utbrotet.

Oppdatert ordensreglement finn de på framsida under Anna infomasjon


Me har laga vår eigen skulefilm! 

Foreldre/føresette kan no logge seg inn på programmet "Visma flyt skole".

Ved å logge på dette programmet kan du lese informasjon som gjeld ditt barn.

Du finn meir informasjon på framsida under diverse dokument..


Klikk "Abonner på nyheiter" og velg dei klassane/seksjonane du har interesse av.