Meny
Velg seksjon SFO
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10

Søknadsfristen for SFO som gjeld skuleåret 2018/19 er 1. mars.

For dei som ikkje allereie har søkt SFO for neste skuleår kan no dette gjerast digitalt via Visma Flyt Skule.


Her er bilder frå vinteren. Inne og ute.  

Skulefritidsordning for Orre skule

Kva kan me som foreldre bidra med i arbeidet mot mobbing?

Skulen har vore utan telefon nokre dagar, men no fungerar det som det skal igjen.