Meny
Velg seksjon Helsesjukepleier

Skulehelsetenesta har hovudfokus på helsefremjing og førebyggjande arbeid. Me arbeider etter nasjonale retningslinjer. På skulen gir me vaksinar og har samtalar både i grupper og med enkeltelevar. Nokre gonger kan ein elev trenge ein samtale, andre gonger treng eleven oppfølging over lengre tid.  

Sjå vedlegg for meir informasjon.


Helsesjukepleiar er å treffe på skulen:

Torsdag frå kl. 12.30 - 14.00

Fredag frå kl. 08.30 - 14.00

Ingvild Lye Skretting, mob. 41 40 17 67 eller 51 42 99 60