Meny
Velg seksjon Helsesjukepleier
Informasjon om vaksinasjon etter grunnskulen

Skulehelsetenesta har hovudfokus på helsefremjing og førebyggjande arbeid. Me arbeider etter nasjonale retningslinjer. På skulen gir me vaksinar og har samtalar både i grupper og med enkeltelevar. Nokre gonger kan ein elev trenge ein samtale, andre gonger treng eleven oppfølging over lengre tid.  

Sjå vedlegg for meir informasjon.


Helsesjukepleiar er å treffe på skulen:

Torsdag frå kl. 12.30 - 14.00

Fredag frå kl. 08.30 - 14.00

Ingvild Lye Skretting, mob. 41 40 17 67 eller 51 42 99 60