Meny
Velg seksjon Framside
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Elevpermisjon

Føresette kan søkja elevar fri frå skulen i inntil to veker. Viss permisjonen er på inntil to dagar kan kontaktlærar innvilga søknaden. Ellers er det rektor som innvilger søknad om permisjon. 

Søknadsskjema finn du her

Informasjon om fråvær, skulerute og søknad om permisjon finn du her

Skulen har utarbeida eigen rettleiarar for fråvær. Den finn du til høgre.