Meny
Velg seksjon Framside
Våre tilsette

Dette er våre flotte tilsette

Stine Karen Kjellås
Rektor
51 78 90 70 mobil: 976 64 533
stine.karen.kjellas@klepp.kommune.no (Send)
Christine Soldal Risa
Avdelingsleiar
51 78 90 70
christine.soldal.risa@klepp.kommune.no (Send)
Torill Haarr Ellingsen
Kontormedarbeidar
51 78 90 70
torill.haarr.ellingsen@klepp.kommune.no (Send)
Kurt Geir Nilsen
Vaktmester
51 78 90 70
kurt.geir.nilsen@klepp.kommune.no (Send)
Solgunn Simonsen Frøyland
Kontaktlærar 1. trinn og verneombod
51 78 90 70
solgunn.s.froyland@klepp.kommune.no (Send)
Lillian Skarding
Kontaktlærar 1. trinn
51 78 90 70
lillian.skarding@klepp.kommune.no (Send)
Camilla Lyngstad
Kontaktlærar 2. trinn
51 78 90 70
camilla.lyngstad@klepp.kommune.no (Send)
Ida Skadsem
Lærar
Kontaktlærar 2. trinn
51 78 90 70
ida.sigbjornsen@klepp.kommune.no (Send)
Sigve Bjørgo Risa
Kontaktlærar 2.trinn
51789070
sigve.bjorgo.risa@klepp.kommune.no (Send)
Gro Elisabeth Malmstrøm
Kontaktlærar 3. trinn
51 78 90 70
gro.elisabeth.malmstrom@klepp.kommune.no (Send)
Mariann Borgen
Lærar 3.trinn
51 78 90 70
mariann.borgen@klepp.kommune.no (Send)
Lise-Marie Sæther Kallestad
Kontaktlærar 4. trinn
51 78 90 70
lise-marie.sather.kallestad@klepp.kommune.no (Send)
Torjus Meling Berge
Kontaktlærar 5. trinn
51 78 90 70
torjus.meling.berge@klepp.kommune.no (Send)
Olinda Berge
Kontaktlærar 5. trinn og DKS-kontakt
51 78 90 70
olinda.berge@klepp.kommune.no (Send)
Maren Laland Ødegaard
Kontaktlærar 6. trinn
Norsklærar 10.trinn
51 78 90 70
maren.laland.odegaard@klepp.kommune.no (Send)
Elisabeth Sandvær Marthinussen
Kontaktlærar 7. trinn
Matematikklærar 9.trinn
51 78 90 70
elisabeth.sandvar.marthinussen@klepp.kommune.no (Send)
Jonathan Emil Marianayagam
Kontaktlærar 9. trinn og arbeidstillitsvald
Engelsklærar 10.trinn
51 78 90 70
jonathan.emil.marianayagam@klepp.kommune.no (Send)
Henning Stokkeland Olsen
Kontaktlærar 9. trinn
Rådgjevar
51 78 90 70
henning.stokkeland.olsen@klepp.kommune.no (Send)
Eivind Kvamsøe
Kontaktlærar 10. trinn
51 78 90 70
eivind.kvamsoe@klepp.kommune.no (Send)
Anders Løndalen Beckwith
Lærar
Lærar i naturfag og matematikk på 10.trinn
51 78 90 70
anders.londalen.beckwith@klepp.kommune.no (Send)
Hildur Stock
Lærar
51 78 90 70
hildur.stock@klepp.kommune.no (Send)
Andreas Skretting
Lærar
51 78 90 70
andreas.skretting@klepp.kommune.no (Send)
Ann Kristin Erga Herikstad
Fagarbeidar SFO og skule
51 78 90 70
ann.kristin.erga.herikstad@klepp.kommune.no (Send)
Karen Marie Vold
Lærar
Spesialpedagog
51 78 90 70
karen.marie.vold@klepp.kommune.no (Send)
Hilde Helland
Lærar
Lærar i tysk på 10.trinn
51 78 90 70
Tonje Skaugrud Andersen
Lærar
51 78 90 70
Marta Skretting Ekroll
Lærar
51 78 90 70
marta.skretting.ekroll@klepp.kommune.no (Send)
Hildegunn Rosseland
Fagarbeidar
51 78 90 70
hildegunn.rosseland@klepp.kommune.no (Send)
Ina Strømland
Fagarbeidar SFO og skule
51 78 90 70
ina.stromland@klepp.kommune.no (Send)
Krister Staurset
Lærar
Permisjon
51 78 90 70
krister.staurset@klepp.kommune.no (Send)
Lise Samuelsen
Miljøterapeut
51 78 90 70
lise.samuelsen@klepp.kommune.no (Send)
Mariann Østerhus
SFO-leiar
51 78 90 70 mobil: 468 24 404
mariann.osterhus@klepp.kommune.no (Send)
Marita Ree
Fagarbeidar SFO og skule
Permisjon
51 78 90 70
marita.ree@klepp.kommune.no (Send)
Per Øyvind Langlo
Lærar
Permisjon
51 78 90 70
per.oyvind.langlo@klepp.kommune.no (Send)
Sikke Rettedal Hognestad
Miljøterapeut
51 78 90 70
sikke.rettedal.hognestad@klepp.kommune.no (Send)
Sissel Karlsen Pollestad
SFO
51 78 90 70
Stine Marie Teie
Miljøterapeut
Permisjon
51 78 90 70
stine.marie.teie@klepp.kommune.no (Send)