Meny
Velg seksjon Framside
Vennegrupper

FAU har ei forventning om vennegrupper for alle klassar frå 1-4.trinn. Frå og med 5.trinn er dette frivillig, men FAU og skulen oppmodar klassane til å halde fram med vennegrupper. 

FAU har laga eit informasjonsskriv om vennegrupper og mal for desse. Du finn dei som vedlegg til høgre.