Meny
Velg seksjon Framside
Artikkel
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Helsesjukepleiar arbeider helsefremjande og førebyggjande

Skulehelsetenesta har hovudfokus på helsefremjing og førebyggjande arbeid. Me arbeider etter nasjonale retningslinjer. På skulen gir me vaksinar og har samtalar både i grupper og med enkeltelevar. Nokre gonger kan ein elev trenge ein samtale, andre gonger treng eleven oppfølging over lengre tid.  

Sjå vedlegg for meir informasjon.

Sjå vedlagt dokument for meir informasjon.