Meny
Velg seksjon Klasse 2
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10

Les så mykje du orkar, samtidig som du samlar XP (poeng), trofé og premiar.

Stikk innom biblioteket, lån med deg bøker og hent kodeord og premiar.


Det er nå klart kven som skal vera kontaktlærarar på dei ulike trinna til hausten. Me reknar ikkje med at det blir endringar, men kan aldri gje nokre garantier.

Klepp kommune ved einingar som jobbar tett på barn og unge, er kjende med at det er utfordringar for nokre av ungdommane våre for tida.

«...det e sjynt å kjøra buss!!!» 😁

Klede som ligg i gløymekassen på skulen vil bli lagt ut slik at elevar og føresette kan koma og sjå over desse.

Kleda blir lagt ut på barnetrinnet i rom nr. 132, dette er tredje rom på venstre side når du går opp trappa.

Kleda blir liggande i ei veke frå og med måndag 11. juni.  


Her er skulerute for komande skuleår. Dette er med lokale endringar gjeldande for Orre skule.

for 1.-4. trinn i aulaen i dag.

Idag var elevane ute i dei to første øktene. Me hadde postar og kos med bål. 

I dag smalt vi i gang faktaveker med ei flott storsamling.

Målet med Lyttevennprosjektet er å byggje bru mellom generasjonane. Utvikle ein modell for dei eldre si aktive deltaking i skulen, stimulere og motivere til lesing og leselyst hjå barn i alderen 7 til 9 år, i samarbeid med skulen sitt pedagogiske personalet. Lyttevennprosjektet er eit tiltak gjennom Klepp frivillighetssentral, i samarbeid med Orre skule.