Meny
Velg seksjon Framside
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Stine Karen Kjellås
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Takk til elevar, føresette og alle tilsette ved skulen for god innsats, stor endringsvilje og positivitet gjennom eit særs innhaldsrikt skuleår. 

Me ynskjer alle ein riktig god sommarferie!

Skulen starter opp att måndag 17.august kl.08.15 (09.00 for 1.klasse)Melkebestilling for neste skuleår er no opna, for å bestille kan du gå via skolelyst.no

Frå og med neste skuleår er det berre tilbud om ulike slag melk for dei yngste trinna. For 5.-10. trinn vil elevane og kunne ha fruktdrikk og sjokomelk i tillegg. 

 


Alle skuleelevar kan nå låne e-bøker og lydbøker frå biblioteka i Rogaland gjennom appen Allbok. Det kan du gjere på Allbok.no eller ved å laste ned appen for iOS eller Android. Meir info finn du under Anna informasjon på framsida. 

Gratis sommarkurs i måling, teikning og keramikk. Aldersgruppe 12-18 år.

Klepp kulturskule i samarbeid med BUFDIR, Barne-, ungdoms-,  og familiedirektoratet tilbyr kurs i sommar. Kurset vert halde i atelieret hos kunstnar og kulturskulelærar Oddny Friestad Hassel, Reinsdyrveien 22, 4323 Sandnes. Dette er på Ganddal.

Kurset er delt i to delar, første del er 22., 23.og 24. juni, andre del er 12. og 14. august! Kvar dag frå klokka 10.00 – 15.00. Da får leirearbeid tørke og kan brennast og glaserast i andre del. 

Påmelding til jan.bekkum@klepp.kommune.no innan 18. juni.

Gratis sommarkurs i dans: sjå infoplakat under "Anna informasjon" i margen til høgre. 


Klepp kommune har felles ordensreglement for skulane. Ordensreglementet er heimla i Opplæringslova §9A-10 og vart vedteke av Hovudutval barn og unge 11.04.19 10. På bakgrunn av Covid-19 pandemien, har skulane nå eit ennå større ansvar for å sikra helse, miljø og sikkerheit for alle elevar og tilsette ved skulane. Skulane har retningslinjer knytt til smittevern både for barneskulen og for ungdomsskulen.Me står nå i ein situasjon kor me er avhengige av at alle tek smittevern på alvor. Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig. Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barn og ungdom på skulen. For å sikra dette, er det nå behov for eit utfyllande ordensreglement tilknytt Covid-19 utbrotet.

Oppdatert ordensreglement finn de på framsida under Anna infomasjon


Informasjon om søknad til Klepp kulturskule neste skuleår ligg i høgre marg på heimesida, under Anna informasjon. 

Dette er ei spesiell tid. For mange kan det vere vanskeleg å vere vekke frå skulekameratar og lærarar i lang tid. Vi på skulen jobber for at alle elevar skal oppleve at vi vaksne er tilgjengelege kvar dag. 

Me har laga vår eigen skulefilm! 

Foreldre/føresette kan no logge seg inn på programmet "Visma flyt skole".

Ved å logge på dette programmet kan du lese informasjon som gjeld ditt barn.

Du finn meir informasjon på framsida under diverse dokument..


Klikk "Abonner på nyheiter" og velg dei klassane/seksjonane du har interesse av.