Meny
Velg seksjon Klasse 4
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Idag var elevane ute i dei to første øktene. Me hadde postar og kos med bål. 

I dag smalt vi i gang faktaveker med ei flott storsamling.

Partane har blitt samde på overtid. Det blir ikkje streik og bussane går som normalt måndag. 

Skulen har fått melding frå Kolumbus om at det er fare for streik frå og med måndag 09.04.18. I tilfelle av streik vil all busstransport utført av Norgesbuss og Nettbuss stoppe opp i sør- Rogaland; dette gjeld blant anna Klepp kommune.Det er ingen indikasjonar på at taxinæringa vil bli tatt ut i streik.Skulen oppmodar til å følgje med på nyheiter om saka.

Målet med Lyttevennprosjektet er å byggje bru mellom generasjonane. Utvikle ein modell for dei eldre si aktive deltaking i skulen, stimulere og motivere til lesing og leselyst hjå barn i alderen 7 til 9 år, i samarbeid med skulen sitt pedagogiske personalet. Lyttevennprosjektet er eit tiltak gjennom Klepp frivillighetssentral, i samarbeid med Orre skule.

I dag hadde 4. klasse besøk av ordføraren i Klepp.

På gårsdagens foreldremøte kom det opp et spørsmål som jeg lovte å sjekke opp i. De gikk på om det var lagt til filter på søking og nettbruk?

Svaret fra Helge Moen: Kommunalt FAU har hatt dette oppe til handsaming. Dei vart einige om at internett skulle vere opent slik dei møtte det elles. Nettvett er då ei viktig oppgåve å lære dei.


I dag var me så heldige å få besøk av den kulturelle skulesekken.

Tysdag 16/1 kl 1930-2015.

Informasjon om bruken av læringsbrett. Sjå innkalling under "anna informasjon" på ditt trinn. Gjelder for alle trinna ved skulen.


I dag  har me alle bidrege til å skapa god julestemning på skulen.