Meny
Velg seksjon Klasse 5
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Nå brakar det snart laust med det stora korslaget i Kleppeloen, saman med Big Band Bonanza

BRUK  HUE  ER  NORGES  STØRSTE  SKOLETURNÈ  MOT  NETTMOBBING.  BRUK  HUE  KJEM  TIL  KLEPP KOMMUNE  I  SEPTEMBER.  DU  KAN  LESE  MEIR  PÅ  WWW.BRUKHUE.COM

Les så mykje du orkar, samtidig som du samlar XP (poeng), trofé og premiar.

Stikk innom biblioteket, lån med deg bøker og hent kodeord og premiar.


Det er nå klart kven som skal vera kontaktlærarar på dei ulike trinna til hausten. Me reknar ikkje med at det blir endringar, men kan aldri gje nokre garantier.

Klepp kommune ved einingar som jobbar tett på barn og unge, er kjende med at det er utfordringar for nokre av ungdommane våre for tida.

Skulen har rådført seg med politi, og kjem med følgjande oppmoding:

Klede som ligg i gløymekassen på skulen vil bli lagt ut slik at elevar og føresette kan koma og sjå over desse.

Kleda blir lagt ut på barnetrinnet i rom nr. 132, dette er tredje rom på venstre side når du går opp trappa.

Kleda blir liggande i ei veke frå og med måndag 11. juni.  


Her er skulerute for komande skuleår. Dette er med lokale endringar gjeldande for Orre skule.

Her kjem nokre bileter frå det store korslaget. Orre gjekk vidare til neste rundt saman med Tu frå Klepp og skal konkurrera mot to skular i frå Hå.

Tysdag 16/1 kl 1930-2015.

Informasjon om bruken av læringsbrett. Sjå innkalling under "anna informasjon" på ditt trinn. Gjelder for alle trinna ved skulen.