Skoleruta 23/24

 

 
Måned Dato

Merknad

 August  17.  Skolestart
 September    
 Oktober  2. -6.  Høstferie
   20  Planleggingsdag
 November    
 Desember 22.-31 Juleferie
 Januar  3. Skolestart
 Februar 19.-23 Vinterferie uke 8
 Mars  25.-  Påskeferie
April - 2.  Påskeferie
 Mai  1.  Fridag
   9. Kristi himmelfartsdag
   10.  Fridag
   17. Grunnlovsdag
   20. Andre pinsedag
 Juni  20. Siste skoledag

 

Følg lenke for kommunal skolerute. Vi forbeholder oss retten til å tilpasse skoleruta fra år til år.