Læringsteknologi

Elevene får ved skolestart utdelt sin egen Chromebook eller iPad, med lader og beskyttelse, til bruk i skolearbeidet. Det er opp til hvert enkelt trinn om de ønsker at enhetene blir med hjem hver dag.  Vanlige ordens- og erstatningsregler gjelder også for elevenes maskiner, og de skal IKKE skrive kontrakt for den enheten de låner.

Under finner du et felles informasjonsskriv (engelsk og norsk) for alle elever i Kristiansand. Kontaktlærer går gjennom dette sammen med elevene på skolen, men vi ber også foresatte lese gjennom hjemme sammen med barna deres. Skrivet sendes hjem som ranselpost ved skolestart. Generelt opplever vi at elevene behandler utstyret veldig fint, og at de får god oppfølging og støtte også hjemme med dette. Om det likevel skulle skje en skade, så ikke nøl med å ta kontakt med skolen. 

Vårt råd til foresatte er å lage gode avtaler, avklare forventninger og ha tydelige rammer for eventuell bruk hjemme. Har dere spørsmål rundt ditt barns bruk, så ta kontakt med kontaktlærer. Det er bra med raske avklaringer og et godt samarbeid.

Skolens holdning til sosiale medier, dataspill, filmer og tv-serier er at vi følger aldersgrensene som er satt for disse. Dette oppfordrer vi også foreldre sammen om å overholde, selv om det er den enkelte foresatt som bestemmer dette. 

Skolen har jobbet systematisk de siste årene med å ha en reflektert og bevisst bruk av teknologi i opplæringen. For oss skal pedagogikken styre bruken av teknologi, og ikke omvendt. Vi holder på å utarbeide en progresjonsplan for bruk av IKT, nettvett og koding på Presteheia skole. Legges ut her når den en klar. 

Utover det forholder vi oss til det dere finner i lenken under. 

Kristiansand kommune - IKT og skole

---

Image by StartupStockPhotos from Pixabay