Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI

Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. På kommunens nettside kan du lese mer om kommunens tilbud og tiltak.

---

Image by Gerd Altmann from Pixabay