Sosial læreplan 2022-2023

Kommer...

Planen er et viktig dokument for skolen som beskriver hvordan vi jobber med å utvikle sosial kompetanse. Sosial læreplan inneholder også plan mot mobbing og krenkende adferd.

---

Image by Adrian from Pixabay