Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et pedagogisk tilbud for elever på 1.-4. årstrinn, og til og med 7. trinn for elever med funksjonshemming, i tilknytning til undervisningstiden. Her legges det til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå, og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. SFO har ulike åpningstider i skoleåret og i ferier.

- I skoleåret (38 uker):  07:30 - 08:30 og 13:30 - 16:30 
- I ferier (7 uker): 07:30 - 16:30

Telefonnummer:  SFO-leder/SFO er 38 12 75 75

Du finner mer dagsaktuell informasjon fra SFO på Presteheia her.

---

Image by Михаил Мингазов from Pixabay