Samarbeidsutvalget

Å sitte i skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) er en spennende utfordring for deg som er interessert i å bidra til en best mulig skole. Det avholdes 3-4 styremøter i halvåret. Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved Presteheia skole er slått sammen.

SU/SMU består av: 4 foresatte, 3 ansatte (2 fra det pedagogiske personalet +1 fra andre ansatte), 1 representant oppnevnt av kommunen (politiker), 3 elever (på barnetrinnet har ikke elevene stemmerett) og rektor.

Foreldrerepresentanter:
Janne Tobiassen Kolstad, leder FAU
Jon Arne Rasmussen, leder SU/SMU
Maria Bjerkreim Risdal
Linett Birkeland

Lærerrepresentanter:
Bjørg Ilebekk Berentsen
Anette Slettjord Køber

Elevrepresentanter: 
Linnea Mikalsen
Alfie Ege
Emil Holte-Yttri

Politisk representant: 
Tore Heidenreich

Andre ansatte: 
Tine Wold

Sekretær for SU/SMU: 

Børre Nedrejord Rakstang (rektor)