Utleie

Korttidsleie
Presteheia  skole har mulighet for å leie ut til ulike arrangement og formål. Skolerelaterte arrangement og arrangement for nærmiljøet prioriteres. 

Priser per time:
Gymsal - 125kr
Hallen - 125 kr
Skolekjøkken - 257 kr

Priser for overnatting per døgn per person (1/2 pris fra og med døgn 2):

Barn og unge uten tilgang til dusj – 63 kr 
Barn og unge med dusj – 103 kr
Voksne uten dusj – 78 kr
Voksne med dusj – 124 kr

Ved utleie og overnatting i skoleferie uker (for eksempel vinter-, sommer- og høstferie + jule- og påskeferie) kan beregnes 30 % påslag i satsene.

Ta kontakt med skolen på telefon 38 12 75 75 for booking og mer informasjon.

Prisene justeres fra år til år. 

Langtidsleie gymsal

I Kristiansand kommune er det gratis å trene for organisert idrett. Idrettsenheten har her ansvaret for utleie. Mer info finner du her

Private treningsgrupper kan også søke om å få tildelt treningstid, men blir prioritert etter den organiserte idretten og må betale leie. Mer info finner du her.

Vi minner om alle faste leietakere på at utleieperioden utløper 31.mai og at oppstart hver høst er 1.september.