Ungdomsskolen

Elevene på Presteheia får tilbud om skoleplass på ungdomsskole ut i fra hvor de har bostedsadresse. De aktuelle ungdomsskolene er Havlimyra og Oddemarka. 

Inntaksprosessen til ungdomstrinnet starter i desember på 7.trinn. Foreldre vil da få et informasjonsbrev som gir tilbud om skoleplass i henhold til kartet som viser fordelingen mellom skolene (se vedlegg). I brevet blir det oppgitt en frist for ønske om annen skoleplassering enn den som er tilbudt. Det er da anledning til å søke en annen skole på Lund eller ungdomsskoler utenfor Lund.

Se vedlegg for mer info.