Meny
Velg seksjon SFO Felles
Besøksadresse Kjærholen 5 4316 SANDNES Telefon: 51 33 83 00 Send oss e-post
Postadresse Sandnes kommune, Smeaheia skole Postboks 583, 4302 Sandnes
Redaktør: Tor A. Isene
Oppvekstportalen
Søke/endre/si opp SFO-plass

Velkommen til Smeaheia SFO! 

Her på "felles" kan du se opplysninger om/fra hele SFO. Hvert trinn har også sin egen side, med bilder og informasjon fra hverdagen deres. Under "menyen" til venstre, øverst på siden (hvit sirkel med streker), kan du lese mer om innhold i SFO; satningsområder, åpningstider, betalingssatser m.m. 

Vi anbefaler å abonnere på nyheter fra hjemmesiden; da får du automatisk varsel om nye artikler per mail.

Hei alle små og store på Smeaheia!

Som rekTor er jeg utrolig imponert og vil takke dere alle for jobben dere gjør og har gjort i over tre uker.

Fredag 3. april er siste dag med hjemmeundervisning før ny avgjørelse tas nasjonalt. Vi må vite om hvilke elever som skal ha omsorgstilbud i påsken. Foreldre må melde behov innen fredag 3. april

Skolen gir omsorgstilbud mellom 07.30 – 16.30 mandag 6.4., tirsdag 7.4. og fram til kl. 12.00 på onsdag 8.4. Tilbudet gis også helligdager hvis behov. Tilbudet starter opp igjen fra og med 14.april.  

Alle ansatte har planleggingsdag 14. april, og skolen starter opp 15. april. Enten åpnes dørene helt eller delvis eller så fortsetter vi med hjemmeskole.


Smeaheia skole er som alle landet skoler og barnehager fortsatt stengt fra 27. mars til og med 13. april etter beslutning fra regjeringen.

Skolen vil tilby omsorgstilbud til barn, hvor begge foresatte arbeider i en av de kritiske samfunnsfunksjonene. Det samme gjelder for elever med særskilte omsorgsbehov.

Skolen vil fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. En forelder skriver at det gjøres en kjempeinnsats fra skolen for å opprettholde god undervisning og ivaretakelsen av elevene på skolen. En annen skriver: «Jeg tenker at alle gjør så godt de kan, og det er godt nok i dagens situasjon! Det beste vi kan gjøre er å være rause med hverandre, og å se dem som trenger det ekstra i disse dager».


For at elever som trenger å snakke med noen får mulighet til dette har skolen opprettet en «hjertetelefon». Elevene kan ringe telefonen hvis de har noe på hjertet.

Marie sosiallærer kan nås på vår hjertetelefon 90820346 hele påsken. Får du ikke tak i henne ringer hun tilbake så snart hun er tilgjengelig.

RekTor er også tilgjengelig i påsken på telefon 92812476. Han kan formidle kontakt med sosiallærer eller helsesykepleier hvis dette er ønskelig.

Kjetil helsesykepleier kan nås via mail: kjetil.moseid@sandnes.kommune.no

Sosiallærer kan nås på mail: marie.ree.straumland@sandnes.kommune.no

Barneverntjenesten kan kontaktes på telefon mellom kl. 07.45 og 15.15 på telefon 51336300

Barnevernvakten er alltid åpen på telefon 90541321.

Ansatte i Psykisk helse barn og unge kan kontaktes på telefon 51336300 eller mail bfe.ressursenteret@sandnes.kommune.no

Alarmtelefonen for barn og unge er alltid åpen på telefon 116 111


Alle foreldre og foresatte vil få tilbakebetalt beløpet for antall dager barnehage og SFO har vært stengt.

Tilbakebetalingen skjer på et senere tidspunkt.


Skole og SFO er stengt fra 13. mars til og med 13. april for å begrense smitterisikoen med koronaviruset. Tilsvarende er det er viktig at dere som foreldre tar ansvar for at ditt barn omgås med færrest mulig barn, unngår nærkontakt og begrenser besøk/overnattinger. Rektor og en avdelingsleder vil bemanne skolen hver dag framover. Ring oss på 51338300 eller send mail.

Skolehelsetjenesten har opprettet en kontakttelefon for barn, ungdom og foresatte som ønsker kontakt. Les mer her: https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/helsesykepleier-i-skolene/  

 


SFO tar i bruk Transponder meldingsbok fra og med mandag 2. mars. Transponder skal hovedsakelig brukes for å gi beskjed om fravær, hjemsending, dager i SFO etc. Andre henvendelser og spørsmål om endring av dager etc. sendes, som tidligere, per mail til SFO. 

Torsdag 16. april kl. 18.00-20.00 inviterte FAU til foreldrekveld med SMART oppvekst. På grunn av koronaviruset er kvelden avlyst. 


Alle samlet til pinata-slåing i gymsalen; det var gøy!

I opplæringslova kapittel 9A er det stilt tydelige krav til skolene om å informere elevene og foreldrene om rettighetene i kapittel 9A. Skolene skal også informere om aktivitetsplikten, og om at saker kan meldes til Fylkesmannen.

Alle skolens ansatte skal: - Følge med - Gripe inn - Varsle - Undersøke - Sette inn tiltak - Dokumentere 

Fylkesmannen har laget informasjonsvideoer som også kan brukes dette skoleåret.


Alle barn i SFO har en primærkontakt. Dette er for at vi skal sikre oss at noen har et ekstra "øye" med hver og en. Ellers så har vi jo alle ansatte ansvar for alle barnas trivsel; og vi er observante på barns lek inne og ute!

VENNSKAP & LEK 

UTFORSKNING & LÆRING    


En sentral aktivitet ved Smeaheia SFO er måltidene!