Meny
Velg seksjon SFO Felles
Besøksadresse Kjærholen 5 4316 SANDNES Telefon: 51 33 83 00 Send oss e-post
Postadresse Sandnes kommune, Smeaheia skole Postboks 583, 4302 Sandnes
Redaktør: Tor A. Isene
Oppvekstportalen
Søke/endre/si opp SFO-plass

Velkommen til Smeaheia SFO! 

Her på "felles" kan du se opplysninger om/fra hele SFO. Hvert trinn har også sin egen side, med bilder og informasjon fra hverdagen deres. Under "menyen" til venstre, øverst på siden (hvit sirkel med streker), kan du lese mer om innhold i SFO; satsningsområder, åpningstider, betalingssatser m.m. 

Vi anbefaler å abonnere på nyheter fra hjemmesiden; da får du automatisk varsel om nye artikler per mail.

Hei

Vi ønsker velkommen til besøksdag og foreldremøte fredag 9. juni kl. 12:15 - 14:00. Elevene får også muligheter til å besøke SFO mellom kl. 11:30 - 12:15.

Beøksdagen starter kl. 12.15. Rektor ønsker da alle velkommen ved fløy 2, eventuelt amfiet hvis dårlig vær. Elevene går så til klasserommene og har ulike aktiviteter.

Mens elevene er i klasserommet er det foreldremøte  i mediateket fra 12:45 - 13.45. Der vil ledelsen si noe om forventninger til skolestart, SFO og viktigheten av skole-hjem samarbeid.


VENNSKAP & LEK 

UTFORSKNING & LÆRING    


En sentral aktivitet ved Smeaheia SFO er måltidene.

Alle barn i SFO har en primærkontakt. Dette er for at vi skal sikre oss at noen har et ekstra "øye" med hver og en. Ellers så har vi jo alle ansatte ansvar for alle barnas trivsel; og vi er observante på barns lek inne og ute!

Onsdag 25. april kom Anh Vu fra Barnevakten og holdt et engasjerende og interessant foredrag om bruk av sosiale medier og om nettvett. FAU stod som arrangør og gymsalen var full med nærmere 200 engasjerte foreldre og lærere.

Foredraget handlet om både mulighetene og utfordringene med livet på nett og foreldrerollen. Målet for kvelden var at barna våre skulle kunne bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte gjennom at foreldrene tok styringen. 


Fredag 24. februar var det, tradisjonen tro, tid for årets karnevalsfeiring ved Smeaheia skole.
I SFO feiret vi med bursdagssamling og pizza på hver base, før vi alle møttes, for pinata-slåing i gymsalen. Hvert år er det like spennende å se hvor lang tid det tar før vi får tilgang til det gjemte godteriet:)


Smeaheia skole har en hjertesone rundt skolen som skal gi mindre trafikk og gi en tryggere skolevei for alle! Vi følger vår trafikksikkerhetsplan som har som mål at alle våre elever har en trygg skolevei og at ingen av våre elever eller voksne skal bli skadet i trafikken.

Elevrådet ønsker at våre elever har en sikker skolevei og trygt kan sykle og gå til skolen. Elevrådet vil ha minst mulig biltrafikk p.g.a. sikkerhet og hensyn til miljø. Dersom det er mulig er det fint dersom barn som kjøres slippes av utenfor hjertesonen. Det blir ny hjertesonekampanje i 5 uker i høst med avkrysning for de som går og sykler til skolen. Klassen kan vinne premie på 3000 kroner. Vi oppfordrer flest mulig klasser til å delta!

Ordensreglene våre sier det er lov å sykle med hjelm fra 5.trinn. Elevene våre bruker ikke el-sparkesykkel.


I Opplæringsloven står det at elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle som jobber på Smeaheia skole skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Vi skal gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og har et kollektivt ansvar for å forebygge og stoppe mobbing. 

Skolen har laget en egen plan for et trygt og godt skolemiljø som ligger under høyremenyen Planer og strategier. Les mer om kapittel 9A her:


"Vi har kjennskap til og respekt for andres religion, livssyn, historie og kultur." 


Smeaheia skole fylte 20 år i 2021! Vår historie starter mandag 20. august 2001. Rektor Marit Midtskog og 8 ansatte ønsket de første 42 elevene velkommen. Stine, Bjørn Christian, Tove og Tor var med helt fra begynnelsen og er her fortsatt! Skolens visjon ”Lærelyst for liten og for stor” ble utformet i 2002 og er fortsatt like aktuell. 

Et utvalg av høydepunkter fra livet på skole og SFO gjennom 20 spennende år kan dere se i dette bildegalleriet. Bildene er stort sett i kronologisk rekkefølge og forteller historien helt fram til skoleslutt sommeren 2022. 


I år er vi ekstra tidlig ute med personalkabalen. Nå kan dere få vite hvilke voksne som skal være med klassene neste skoleår. Kabalen skal vise at skolen prioriterer robuste trinn og har fokus på tidlig innsats. Ledelsen har  prøvd å ta hensyn til både behovet på SFO og skole. Viktigst i prosessen har vært hensyn til elevene våre. 

Kabalen er behandlet og vedtatt i medbestemmelse. De ansatte og FAU har blitt orientert underveis.

Som alltid vet vi at kan det skje endringer.

Se under høyremenyen Skoleåret 2022-23/Personalkabal 2023-24