Historie

I 1827 kom det en ny landsskolelov. Den nye loven sa blant annet at det skulle være en fast skole i hvert prestegjeld. Tidligere hadde skolen flyttet rundt fra gård til gård. I vårt området var det Flekkerøya som var tidligs ute med fast skole. Den ble opprettet i midten av 1830-årene. Det skulle gå omkring 20 år før Vågsbygd fikk sin første faste skole.

Et hus, som først måtte flyttes, ble kjøpt og satt opp i Kjosbukta. (tvers over veien for Hydro/Texacostasjonen) Det kom til å bli mange skolehus i Vågsbygd, men det gikk over hundre år før det ble behov for mer enn et skolehus. På et møte i det gamle skolehuset i april 1884 fant skolekommisjonen ut at det var på tide med en ny skole. Den nye skolen skulle kunne romme 30-35 barn, pluss at det skulle være to rom og kjøkken til læreren.

Den nye skolen ble beregnet til å koste ca. 4250kr. Skolen skulle nå bli liggende på samme sted i mange år. Men mange ombygginger og forandringer har gjort skolen vanskelig å kjenne igjen i dag.Etter hvert dukket det opp et ønske om å flytte skolen lengre inn i bygda. Dette ønske ble ytterligere forsterket ettersom den gamle skolen ble for liten. I 1935 var situasjonen slik at 40 elever måtte benytte kjelleren som klasserom. Dette var uholdbart, og det ble i 1935 bestemt at det skulle bygges en ny og større skole på Augland. Skolen sto ferdig høsten 1937, og noen mente det var den flotteste skolen i hele Vest-Agder. Fullt ferdig med tomt kostet skolen 192.000kr.

Skolen hadde da 204 elever, mot 117 i 1925.I 1948 ble det holdt et møte på skolen hvor det bla lagt frem statistikk som viste at elevtallet ville øke fra 287 elever i 1948 til 396 elever i 1954. Det ble derfor enighet om at skolen skulle forlenges til det dobbelte av det den var. I 1954 sto skolen ferdig utvidet. Den hadde nå fått gymsal med scene. I forbindelse med nyåpningen av skolen skjenket Kirsten Flagstad et verdifullt konsertflygel til skolen. Dette ble plassert på scenen i gymnastikksalen, som nå ble brukt som at slags grendehus. Flygelet står i gymnastikksalen den dag i dag.

I dag har Vågsbygd mange skoler og nye skoler kommer stadig til. Det er kommet ny skole på Torkelsmyra, og på Karruss.
Vågsbygd skole står der som den gjorde det i 1954. Vi har fått en del nye bygg rundt skolen, men bygget fra 1954 er lett å kjenne igjen.(Informasjonen er hentet fra heftet "Skolehistorie og minner fra bygda" av Normann Liene. Ønskes bilder og utdypende informasjon, anbefales dette hefte, samt boka "Vågsbygd skole gjennom 75 år" av samme forfatter.