To menneskeskikkelser som kommer ut av hver sin dataskjerm og hilser.

Hvor henvender jeg meg?

Ditt naturlige kontaktpunkt som foresatt vil være barnets kontaktlærer. For generelle henvendelser ringer du skolens hovednummer hvor du treffer kontorleder. Hvis du er usikker på hvem du bør snakke med er kontorleder et fint sted å begynne. 

Foreldrekontakten
Hvis du har en god ide til noe sosialt for klassen, eller hvis du trenger støtte til å ta opp noe som er vanskelig.

Kontaktlærer
Når du vil snakke om ditt barns læring eller du vil snakke om ditt barns trivsel på skolen. 

SFO-leder
Når det er noe som gjelder skolefritidsordningen. 

Skolens administrasjon
Kontorleder har god oversikt og kan besvare de fleste henvendelser. Kan også være bindeledd om du ønsker direkte kontakt med skolens ledelse.

Spesialpedagogisk koordinator
Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt i forbindelse med elever som sliter med faglig eller sosial utvikling. Spesialpedagogisk leder er bindeledd mellom skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Helsesykepleier
Skolehelsetjenesten utfører helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen i samarbeid med hjem, skole og andre aktuelle instanser etter behov.
Finn informasjon om Skolehelsetjenesten her.

For oversikt over ansatte, se Våre ansatte.

Det er samarbeid og dialog mellom alle de nevnte funksjonene over. For eksempel har skolen et koordineringsteam som møtes ukentlig. Der deltar rektor, inspektør, sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator og helsesykepleier. Kontaktlærere kan bringe saker inn for teamet og andre hjelpere (PPT/mobilt team/ABUP m.fl.) kalles inn ved behov.