Melkeglass med melk mot svart bakgrunn.

Skolemelk

Skolemelk bestilles via Skolelyst. Merk at det kan ta noen dager fra foresatte bestiller før elever kommer på melkelister og får utlevert melk.