Ankomsthall på en flyplass.

Elevpermisjoner

Kristiansand kommune har felles retningslinjer for elevpermisjoner.
Det er viktig at dere søker i god tid før selve permisjonsdato, minimum en uke før!
Det er skolens rektor som behandler permisjonssøknadene. Han har ikke anledning til å innvilge søknader som er på mer enn 10 skoledager. Søker dere mer enn dette, vil svaret alltid være negativt.
Søknaden finner du på foreldreportalen til Visma eller i appen.

Klikk her for mer informasjon om Visma.