Våre ansatte

Ellinor Aas
Rektor
Telefon: 38018950
Ole Jørgen Andresen
Undervisningsinspektør
Assisterende rektor, Sosiallærer
Telefon: 38018950
Gro Anita Larsen
Undervisningsinspektør
Assisterende rektor, Spes. ped-koordinator, Sosiallærer
Telefon: 38018950
Frank Tønnesen
SFO-Leder
Zejna Sator
Kontorleder
Telefon: 38018950
Elisabeth Solsvik
Lærer
Trinnleder 1. trinn
Telefon: 38018950
Sindre Tveit
Lærer
1. trinn
Telefon: 38018950
Tonje Eie Nordbø
Lærer
1. trinn
Telefon: 38018950
Kathrine Holst
Lærer
1. trinn
Telefon: 38018950
Kristine Sæborg
Trinnleder 4. trinn
1. trinn
Telefon: 38018950
Helene Melbye
Lærer
1. trinn
Telefon: 38018950
Kathrine Ravnevand
Lærer
Trinnleder 2. trinn
Telefon: 38018950
Kristin Ramsland
Lærer
2. trinn
Telefon: 38018950
Kari Mitander
Lærer
2. trinn
Telefon: 38018950
Hanne Antonisen
Lærer
2. trinn
Telefon: 38018950
Camilla Løschbrandt
Lærer
Trinnleder 3. trinn
Telefon: 38018950
Henrik Brandeggen
Lærer
3. trinn
Telefon: 38018950
Camilla Faret
Lærer
3. trinn
Telefon: 38018950
Jorunn Ramslien
Lærer
3. trinn
Telefon: 38018950
Inger Lise Lunde
Lærer
3. trinn
Telefon: 38018950
Kristina Woxmyhr
Lærer
3. trinn
Telefon: 38018950
Nikolai Birkeli
Lærer
Trinnleder 4. trinn
Telefon: 38018950
Ine Haakull Skefrås
Lærer
4. trinn
Telefon: 38018950
Bente Ugland
Lærer
4. trinn
Telefon: 38018950
Sindre B. Kongsmo
Lærer
4. trinn
Telefon: 38018950
Aasne Rekve Vassnes
Lærer
4. trinn
Telefon: 38018950
Marius Krogstad Nome
Lærer
4. trinn
Telefon: 38018950
Brit Fjelde
Lærer
Trinnleder 5. trinn
Telefon: 38018950
Valborg Severinsen
Lærer
5. trinn
Telefon: 38018950
Simen Lindtveit
Lærer
5. trinn
Renate Heggland
Lærer
5. trinn
Telefon: 38018950
Tone Askbo
Lærer
5. trinn
Telefon: 38018950
Terje Flaa
Lærer
5. trinn
Joachim Danielsen
Fagarbeider
5. trinn/ SFO
Telefon: 38018950
Sissel Domingos
Fagarbeider
5. trinn/ SFO
Telefon: 38018950
Gro Sørensen
Fagarbeider
5. trinn/SFO
Telefon: 38018950
Vilde Moen Soltvedt
Lærer
Trinnleder 6. trinn
Telefon: 38018950
Kirsti Haare
Lærer
6. trinn
Telefon: 38018950
Magne Østhus
Lærer
6. trinn
Telefon: 38018950
Birgitte Kvebæk
Lærer
6. trinn
Telefon: 38018950
Kaja Heiberg
Lærer
6. trinn
Telefon: 38018950
Reidun Johanne Lundevold
Lærer 6. trinn
Telefon: 38018950
Sondre Maurangsnes
Lærer
7. trinn
Telefon: 38018950
Henriette Dversnes Stenberg
Telefon: 38018950
Endre Monsen Høiby
Lærer
7. trinn
Telefon: 38018950
Anders Bø Roth
Lærer
7. trinn
Telefon: 38018950
Skjalg Aarebakke
Lærer
7. trinn
Telefon: 38018980
Benjamin Kloster
Lærer
7. trinn
Telefon: 38018950
Sigrun Mushom Nordhelle
Helsesykepleier
Telefon: 480 20 871
Leslawa Ludvigsen
Helsesykepleier
Telefon: 906 34 302
Liv Gundersen
Fagarbeider
Telefon: 38018950
Alaa Mohamed
Fagarbeider-lærling
Telefon: 38018950
Anniken Olsen
Fagarbeider
SFO
Telefon: 38018950
Maisa Roland
Fagarbeider
SFO
Telefon: 38018950
Erik Skisland
Fagarbeider
SFO
Telefon: 38018950
Siss-Monica Udland
Fagarbeider
SFO
Telefon: 38018950
Maren Jacobsen
Fagarbeider
SFO
Telefon: 38018950
Morten Tveit
Biblioteksansvarlig
Eirik Frivoll Haugland
Lærer
Telefon: 38018950
Christina Strømø
Lærer
Permisjon
Telefon: 38018950
Tor Gunnar Engestøl
Lærer
Permisjon
Telefon: 38018950
Sondre Hugdal
Lærer
Permisjon
Telefon: 38018950
Therese Rettedal
Lærer
Permisjon
Telefon: 38018950
Mariann Log
Lærer
Telefon: 38018950
Line Stensvåg Bunes
Lærer
Permisjon
Telefon: 38018950