Bilde av elevkoret fra skolens sommerkonsert med et rødt gjennomsiktig hjerte lagt over.

Vår visjon

Skolens visjon er å gi elevene: varme, vekst og vennskap. Dette skal resultere i at elvene blir den beste utgaven av seg selv, faglig og sosialt. Vi jobber systematisk med skoleutvikling og har alltid som overordnet elevsyn at elevens atferdsutrykk gjenspeiler elevens trivsel.

Grunntanken hos våre ansatte er at en elev som har det trygt og godt ønsker læring og mestring. Sosial kompetanse og det sosiale samspillet er et kontinuerlig fokusområde i vår skoleutvikling. Det gjelder mellom ledelse-ansatte, ansatte seg imellom, ansatte-elever og elevene seg imellom på tvers av klasser og trinn. Vi er også bevisst foresattes, minst like, viktige rolle i dette arbeidet, og foreldremøtene vil derfor også preges av skolens fokusområder. Sosial kompetanse som grunnlag for trygghet og trivsel skal være en sentral rød tråd i Vågsbygd skoleenhets praksis på alle felt.