Visma

Ved skolestart høsten 2022 gikk Kristiansand Kommune over til Visma sitt system for kontakt mellom skolen/SFO og hjemmet, og vi ønsker at mest mulig kontakt skal gå gjennom denne tjenesten.

Tjenesten finnes som nettside og som telefon-applikasjon, hvor foresatte blant annet kan melde inn fravær og sende meldinger til kontaktlærere og SFO. 

Det er selvsagt fremdeles mulig å sende e-post eller ringe, men for de enkle og hverdagslige beskjedene ber vi om at dere bruker Visma til å kontakte oss.