Penal med fargeblyanter og hviskelær.

Lekser og leksehjelp

Leksestandard
På Vågsbygd skole har vi en leksestandard for å sikre at det er progresjon i innhold og menge lekser fra 1. til 7. trinn. Det vil selvfølgelig være uker med annerledes lekser eller dager uten lekser i forbindelse med ferier og fridager. 

Leksehjelp
Kristiansand Kommune tilbyr alle elever fra 3. - 7. trinn tilbud om leksehjelp. 

Formålet er som følger jf.§ 1a-1 i forskrift til Opplæringsloven:

gi eleven støtte til læringsarbeidet
gi eleven følelse av mestring
gi eleven gode rammer for selvstendig arbeid
medvirke til utjevning av sosiale forskjeller i utdanningen  

Det er likevel viktig å huske at leksehjelp ikke kan erstatte den hjelpen eleven får hjemme, og det vil fremdeles være foresattes ansvar å følge opp leksene.  

Informasjon om påmelding til leksehjelp blir gitt ved oppstarten av skoleåret.