Elevråd

Ved Vågsbygd skole blir elevråd gjennomført for elever på 4. til 7. trinn. 

Hver klasse har en representant og en vara. Representanten sitt ansvar er å ha klassens time sammen med kontaktlærer - og velge ut saker som de tar opp med trinnets hovedrepresentant. Hovedrepresentanten deltar i elevrådsmøter hver måned. Fra 7. trinn stiller representanter fra alle klassene hver gang

Elevrådsleder deltar også i skolens styremøter og bringer videre og informerer om viktige saker. 

Sosiallærer Augland er ansvarlig for den praktiske organiseringen og gjennomføringen av elevrådsmøter.