Stoler som står klart til et møte.

Elevråd

Ved Vågsbygd skole blir elevråd gjennomført for elever på 4. til 7. trinn. 

Hver klasse har en representant og en vara. Representanten sitt ansvar er å ha klassens time sammen med kontaktlærer - og velge ut saker som de tar opp med trinnets hovedrepresentant. Hovedrepresentanten deltar i elevrådsmøter hver måned. Fra 7. trinn stiller representanter fra alle klassene hver gang

Elevrådsleder deltar også i skolens styremøter og bringer videre og informerer om viktige saker. 

Sosiallærer Augland er ansvarlig for den praktiske organiseringen og gjennomføringen av elevrådsmøter.