Historie

I anledning byggingen av ny skole på Fagerholt i 2016 skrev Anette Rudi ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) en artikkel i Fedrelandsvennen om Fagerholt skole sin historie. Nedenfor følger en smakebit fra artikkelen i form av tekst, bilder og utklipp. De er hentet fra Skolestyret sitt saksarkiv fra tidligere Oddernes kommune (bortsett fra de to faksimilene fra Fædrelandsvennen). 


Selve navnet Fagerholt skole kom først på papiret i 1966. Før det hadde skolebarna i området blitt sendt på skole både her og der. Den første skolen på 28 kvadratmeter kostet 1600 kroner. Veien frem til det nye praktbygget på Fagerholt har vært både lang og kronglete. Først i 1956 kunne den minste skolekretsen i Oddernes innvie sitt nye skolebygg, som bygdefolket beskrev som en usedvanlig vakker og særegen blomst i knapphullet. Allerede den 29. april 1853 ble det vedtatt fra skolekommisjonens side at det skulle anskaffes et skolelokale til barna helt ytterst i den gamle kommunen Oddernes. Nå skulle det bli en slutt på den gamle modellen med skoleundervisning på omgang rundt om i distriktet. Tanken var god, og kravene til egnet lokale likeså. Her skulle det være plass til minst 20 barn og inneholde både kjøkken og øvrige fornødne bekvemmeligheder for læreren. Til tross for dette skulle det gå nesten 40 år før det ble gått til innkjøp av et skolehus på Eidet. Prislappen på skolestua var på 1600 kroner og rommet 28 kvadratmeter med klasserom. Navnet ble Justnes skole.  

NEDLEGGING Elevtallet vokste i skolens spede begynnelse, og ble snart i trangeste laget for både lærer og elever. I 1910 ble skolen på Eidet utvidet med et tilbygg, og den gamle delen ble nå benyttet som lærerbolig. I 1930 gikk det 14 elever på skolen, og elevtallet var på vei nedover. Fem år senere var tallet falt til fem elever, og det spøkte for skolens videre eksistens. I 1937 ble skolen lagt ned, og de få elevene ble flyttet til andre skoler i distriktet. I 1940 var imidlertid skoledriften igjen i full sving på Eidet.   I 1943 ble det fremdeles holdt foreldremøte på Justnes skole. Foreldrene mente da at den ”nuværende skoleordningen er uholdbar”, da det til kommende skoleår var meldt om 22 skolepliktige barn i kretsen. Den lille skolestua hadde ikke plass til alle barna, og det ble hvisket om nytt skolebygg i bygda. De eldste barna ble nå sendt til storskolen Oddernes i påvente av det nye skolebygget. I 1946 ble det kjøpt tomt på Eidet i umiddelbar nærhet til den gamle skolestua. Etter mye frem og tilbake på tegnebrettet og mang en befaring, fant man til slutt tomten for uegnet, mye på grunn av få mulig- heter for en fremtidig utvidelse. Salget ble trukket tilbake, og den nye skolen lot nok en gang vente på seg. I november 1953 ble det endelig kjøpt en dugelig tomt. Denne gangen var det 15.500 kvadratmeter på Fagerholt som var sentrum for de nye skoleplanene. Tre år senere sto Nye Justnes skole klar til å ta imot 64 forventningsfulle elever.  


NY STORSTUE 17. august 1956 var dagen da Oddernes’ minste skolekrets kunne innvie nytt skolebygg. Det hele ble omtalt som noe midt mellom 17. mai og julaften. Flaggene var heist og stoltheten kunne spores i hver en krok blant dem som sognet til kretsen. Til og med ordfører Scheie, som selv hadde vært med på å legge ned skolen noen tiår tidligere, var blant dem som holdt tale for de fremmøtte.   Skolen, som kostet 405.000 kroner, hadde tre klasserom og egen sløydsal. Den var ikke bare et løft for skolekretsen, men et løft for hele kommunen. Ifølge det feststemte bygdefolket, kunne  kommunen nå sette en ”usedvanlig vakker og særegen blomst i knapphullet”. Innvielsesfesten, som kom på 423,34 kroner, ble holdt i skolens sløydsal. Det ble servert både smørbrød og kake på kommunens regning.  


NYTT NAVN 17.mars 1966 ble det holdt foreldremøte på Justnes skole. Her skulle det både drøftes og stemmes over nytt skolenavn. Av de omtrent 70 fremmøtte stemte 44 for å skifte navn til Fagerholt skole, mens sju stemte for å beholde navnet Justnes skole. En navneendring var et faktum.   Helt siden 1962 hadde det vært konkrete planer om utbygging av skolen som stod ferdig i 1956. Allerede i 1963 var dette arbeidet kommet så langt at det forelå utkast til tegninger. Etter kommunesammenslåingen i 1965 var det imidlertid lite å juble for. Innvielsesfesten fra 1956 var for lengst glemt, og fagerholtfolket kunne se langt etter utvidelse. Flere større byggeprosjekt ble igangsatt i den nye storkommunen, uten at så mye som et eneste spadetak ble foretatt på Fagerholt. Folket var i harnisk og foreldre hyttet med nevene mot styre og stell i byen.  
UTEN VEGGER I 1968 var plassmangelen så ille at nærmere 100 elever fra Fagerholt måtte gå på skoler andre steder i kommunen. Da var det slutt på tålmodigheten, og beboerne på Fagerholt sendte resolusjon til Kristiansand formannskap med krav om utvidelse av skolen innen 1970.   Jammen ble det ikke fortgang i plane- ne. Til skoleåret 1970 stod et nytt skolebygg klart til å ta i mot alle elevene som sognet til Fagerholt skole. Utvidelsen av skolen i 1970 vakte stor oppmerksomhet, og den ble av mange omtalt som skolen uten vegger. Den åpne løsningen bestod av ett klasserom på hele 800 kvadratmeter, og Fagerholt skole var visstnok eneste i sitt slag.  

STØRSTE BARNESKOLE I 2016 ble det skrevet et nytt kapittel i Fagerholts skolehistorie. Skolen ble fornyet fra topp til tå. Den en gang så staselige skolebygningen fra 1956 har måtte vike plass for et nytt praktbygg, denne gang på cirka 5100 kvadratmeter med plass til godt over 500 elever. Fagerholt skole ble dermed Kristiansands største barneskole. 60 år etter første skolebygg ble tatt i bruk på Fagerholt, var det igjen tid for å invitere til åpningsfest. Og kjenner vi fagerholtfolket rett, er det også denne gang blitt bygget en usedvanlig vakker og særegen blomst i knapphullet.

Klikk på bildet for å se en video av Fagerholt skole, tatt fra luften i 2013.