Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom rådgivning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner.
Helsesykepleier kan henvise til bla. hørsels- og øyelege, fysioterapeut og familieveiledere.
De samarbeider med familieveileder som kommer til skolen 1g/mnd.

Helsesykepleier har et systemrettet samarbeid med skolen.
Foresatte og elever kan ta direkte kontakt med skolehelsetjenesten, for mer informasjon klikk her.

Skolens helsesykepleiere:
Amalie Wehus (1-4.trinn) og Marianne L. Bujordet (5-7.trinn).


Tilstedeværelse kl. 0800 -1530:

Amalie 100 % (948 47345): Alle dager
Marianne 40% (950 72072): Onsdag og fredag

De har for det meste «åpen dør» og det er gyldig fraværsgrunn å gå til helsesykepleier.