Gjenglemt tøy

Lærere og fagarbeidere/assistenter på hvert trinn er ansvarlige for:

  • Å minne elevene på å ha orden i tøyet.
  • At tøy merket med navn henges på garderobeplassen til eleven.
  • At tøy uten navn blir lagt i sort dunk i gangen ved trinnet.
  • Når dunken er full blir innholdet gjennomgått med elevene på trinnet før det blir tatt ned til lageret under trappen v/ 3. trinn.
  • At foreldre fire ganger i året (høst, jul, påske, sommer) får en påminnelse på ukeplanen om at gjenglemt tøy kan hentes i gangen ved kontorinngangen bak skolen.

Vaktmester er ansvarlig for:

  • Å sjekke garderobene i gymsalen hver tirsdag. Tøy plasseres i dunkene for gjenglemt tøy på lager under trappa v/ 3. trinn.
  • Å levere det uavhentede tøyet til en veldedig organisasjon som samler inn tøy. Dette gjøres fire ganger i året.

Administrasjonen har ansvar for:

  • Å sende en påminnelse til ukeplaner og legge informasjon på hjemmesiden om at gjenglemt tøy kan hentes over to dager. Dette gjøres før høstferien, juleferien, påskeferien og Fagerholtdagen (juni).
  • Gjennomgår rutinene i august både med de ansatte.  

Øvrig informasjon:

Merket tøy skal henges på elevenes garderobeplass. Samtidig er det vanskelig å sikre dette da det er mange elever som glemmer tøy ute i skolegården og andre steder. Det dukker også opp en del tøy i forbindelse med for eksempel utleie og arrangementer på skolens område som gjør at alt merket tøy ikke alltid finner sin eier. I disse tilfellene har vi ikke kapasitet til å ringe opp eiere.

Gjenglemt tøy som ikke finner veien til den enkelte elev sin garderobe vil da legges på lager under trapp v/ 3. trinn. Før høstferie, juleferie, påskeferie og Fagerholtdagen (juni) vil alt tøy samles opp og henges på knagger i gangen ved kontorinngangen bak skolen. Som oftest blir det hengt opp en onsdag ettermiddag og henger til fredag ettermiddag. Dette vil i forkant bli varslet på ukeplaner og i Visma. Det som ikke er hentet da blir levert til en veldedig organisasjon.  

Gjenglemt tøy kan hele året hentes av foresatte ved henvendelse til kontoret. Sjekk først trinnets garderobe.

Oppdatert januar 2023