SFO

Skolefritidsordningen på Fagerholt skole
Skolefritidsordningen er delt klassevis, 1A, 1B osv. i klasserommene, de er sammen på tvers tider av skolefritidsordningtiden. Elevene som går i 3. og 4. klasse er sammen og ikke klassevis. På slutten av dagen samles alle elevene i gymsalen og på SFO området.

Søknad, endring og oppsigelse 
Kristiansand kommune bruker Visma Flyt for administrasjon av plass på SFO. Søknader og endringer gjør du i foresattportalen. Innmelding kan gjøres i løpet av kort tid, men vi minner om at det er 30 dagers oppsigelsestid for å redusere eller si opp plassen.

Foreldrebetaling
Foreldrebetalingen fastsettes av bystyret i forbindelse med årsbudsjettet. Gratis kjernetid for 1. trinn gjelder fra august 2022. Det er mulig å søke om redusert betaling basert på inntekt, og det er også søskenmoderasjon. Mer informasjon om foreldrebetaling kan leses på kommunes nettside: SFO satser Kristiansand Kommune

Åpningstider i SFO
SFO har som en hovedregel åpent fra kl. 0730-1630 alle dager. I skolens ferier er det SFO i hele denne tiden. I uker med skole er SFO åpen før skolestart og etter skoleslutt.

Ferie og stenging
SFO er feriestengt 4 uker på sommeren
Det er 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Når barna skal hjem
Det er viktig at dere gir riktig og oppdatert informasjon i Visma hvis barna skal gå hjem uten å bli hentet.
Kontakt oss
Dere er velkommen til å ta kontakt med oss om dere lurer på hvordan barna har det på SFO. Spør gjerne når dere henter barna, eller ring oss. Den beste tiden for en samtale med SFO-leder er i kontortiden før SFO åpner.