Nyhetsbrev

Et nytt skoleår betyr at du må starte et nytt abonnement på nyheter fra skolens nettside. Klikk på lenken øverst på forsiden, og skriv inn din e-postadresse. Velg hvilke seksjoner du ønsker å motta nyheter fra. 
Når det publiseres nye artikler på de sidene du har valgt, får du tilsendt overskrift og ingress på e-post. Nettsiden er en viktig informasjonskanal, som vi ønsker at alle foresatte abonnérer på.