Våre ansatte

Stig Atter
Rektor
Telefon: 38004190 / 95062713
Hilde Gjelstad Johnsen
Undervisningsinspektør
Telefon: 38004190/41267696
Christian Fast Wigaard
Undervisningsinspektør
Telefon: 38004190
Torstein Birkeland
SFO leder
Telefon: 38004190 / 97122725
Kjell Skofteby
Kontorleder
Telefon: 38004190/47717295
Hilde Lise Albert
Spes.ped. leder
Telefon: 38004190
Hanne Sofie Rosenvinge
Sosiallærer
Telefon: 38004190 / 47718349
Amalie Wehus
Helsesykepleier 1-4 trinn
Telefon: 38004190 / 94847345
Marianne L Bujordet
Helsesykepleier 5-7 trinn
Telefon: 38004190 / 95072072
Nancy Ann Mathisen
Kontaktlærer 1A
Telefon: 38004190/47716567
Elisabeth Körling
Timelærer 1A
Telefon: 38004190
Kirsten Stangenes
Kontaktlærer 1A
Telefon: 38004190/47716567
Linn Cathrine Refstie Sødal
Timelærer 1A
Telefon: 38004190/47716567
Synne Kristine Berdal
Kontaktlærer 1B
Telefon: 38004190/47716567
Anne Parul Breen
Kontaktlærer 1B
Telefon: 38004190/47716567
Rachel Homme
Kontaktlærer 1C
Trinnleder 1. trinn
Telefon: 38004190/47716567
Camila Fuentes
Kontaktlærer 1C
Telefon: 38004190/47716567
Yelena Jensen
Pedagog 1.trinn
Telefon: 38004190
Randi Tobiassen
Kontaktlærer 2A
Trinnleder 2. trinn
Telefon: 38004190/47716723
Isabel Simonsen
Kontaktlærer 2A
Telefon: 38004190/47716723
Jane Elisabeth Garseg
Kontaktlærer 2B
Telefon: 38004190/47716723
Anne Jorunn Singelstad Thune
Kontaktlærer 2B
Telefon: 38004190/47716723
Janne Lillian Hoel Nilsen
Kontaktlærer 2C
Telefon: 3800419038004190/47716723
Ane Myhra
Kontaktlærer 2C
Telefon: 38004190/47716723
Johanne Nygaard Golf
Kontaktlærer 3A
Telefon: 38004190/47716783
Runo Kvås
Kontaktlærer 3A
Kulturkontakt
Telefon: 38004190/47716783
Kirsti Myhre
Kontaktlærer 3B
Telefon: 38004190/47716783
Kristian Engebretsen
Kontaktlærer 3B
Telefon: 38004190/47716783
Aina Løvdahl
Kontaktlærer 3C
Trinnleder 3. trinn
Telefon: 38004190/47716783
Brage Nygård
Timelærer 3. trinn
Telefon: 38004190/47716783
Atle Jakobsen
Kontaktlærer 4A
Telefon: 38004190/47716793
Hanne Flottorp
Kontaktlærer 4A
Telefon: 38004190/47716793
Cato Jakobsen
Kontaktlærer 4B
IKT kontakt
Telefon: 38004190/47716793
Siren Hartmark Fjukstad
Kontaktlærer 4B
Telefon: 38004190/47716793
Ragnhild Øye Viken
Kontaktlærer 4C
Trinnleder 4. trinn
Telefon: 38004190/47716793
Jon Saugstad
Kontaktlærer 4C
Telefon: 38004190/47716793
Signe Helene Sommero
Timelærer 4.trinn
Telefon: 38004190/47716723
Ole Gohn
Kontaktlærer 5A
Trinnleder 5. trinn, IKT-kontakt
Telefon: 38004190/47716953
Vilde Røinås
Kontaktlærer 5B
Telefon: 38004190/47716953
Anita Helene Kaland
Kontaktlærer 5C
Telefon: 38004190/47716953
Eline Minge Jansen
Timelærer 5. trinn
Telefon: 38004190/47716953
Helene Haugen
Timelærer 5. trinn
Telefon: 38004190/47716953
Kjetil Johansen
Kontaktlærer 6A
Telefon: 38004190/47717035
Helene Gjerløw
Kontaktlærer 6A
Telefon: 38004190/47717035
Thomas Gjellestad
Kontaktlærer 6B
Telefon: 38004190/47717035
Annette Wannebo Gjerseth
Kontaktlærer 6C
Trinnleder 6. trinn
Telefon: Annette.W.Gjerseth@kristiansand.kommune.no
Anne Grasaas Albrecht
Timelærer 6. trinn
Telefon: 38004190/47717035
Jenny Syvertsen
Timelærer 6. trinn
Telefon: 38004190
Lise Tobiassen Kind
Timelærer 6. trinn
Telefon: 38004190/47717035
Wenche Sviund
Timelærer 6. trinn
Telefon: 38004190/47717035
Andrea Wannebo
Timelærer 6.trinn
Telefon: 38004190
Ole Mathis Grimstad
Timelærer 6. trinn
Espen Mykland
Kontaktlærer 7A
Trinnleder 7. trinn
Telefon: 38004190/47717156
Svein Arild Syvertsen
Kontaktlærer 7B
Telefon: 38004190/47717156
Øivind Nærdal
Kontaktlærer 7C
Telefon: 38004190/47717156
Vegard Berg
Timelærer 7. trinn
Telefon: 38004190/47717156
Tone Båsland Fredvik
Timelærer 5. og 7. trinn
Elevrådskontakt
Telefon: 38004190/47717156
Marie Bekkevoll Svendsen
Timelærer 7. trinn
Telefon: 38004190/47717156
Ingrid Abrahamsen
Timelærer 7. trinn
Telefon: 38004190/47717156
Bente Bjørkli
Miljøterapeut
Telefon: 38004190/47716953
Ann Helen Stangenes
Miljøterapeut
Telefon: 38004190/47717035
Helene Holsen Tveit
Miljøterapeut
Telefon: 38004190/47716567
Aud Jorunn Vikeså Kirkhus
Fagarbeider
Telefon: 38004190
Benjamin Nerayo
Fagarbeider
Telefon: 38004190
Bente Flem Pettersen
Fagarbeider
Telefon: 38004190
Lise Stomnås
Fagarbeider
Telefon: 38004190
Mathias Grongstad Halseth
Fagarbeider
Telefon: 38004190
Shafiqa Tamaki
Fagarbeider
Telefon: 38004190
Diane(Odette)Nduwimana
Fagarbeider
Telefon: 38004190
Marte Marie Johannessen
Kontaktlærer
Permisjon
Telefon: 38004190/47716793
Emilie Skoglys
Kontaktlærer
Permisjon
Telefon: 38004190/47716567
Camilla Sørum
Fagarbeider
Permisjon
Telefon: 38004190
Amalie Falkum
Permisjon
Telefon: 38004190
Irene Kornbrekke Rimereit
Permisjon
Telefon: 38004190
Espen Hægeland
Permisjon
Telefon: 38004190
Charlotte Elisabeth Karlsen
Permisjon
Telefon: 38004190
Petter Nordhus
Permisjon
Telefon: 38004190/47717035
Petter Lund
Kontaktlærer
Permisjon
Telefon: 38004190/47716783
Magnus Larsen
Permisjon
Telefon: 38004190/47717035