Tilkallingsvikar

Vi er totalt over 70 ansatte og har et stor behov for vikarer gjennom skoleåret. Hvis du kan tenke deg å jobbe som vikar på Fagerholt skole, ta kontakt med oss!

Vikar i skolen
Mange av våre vikarer er under utdanning til å bli lærere, men det er ikke et krav for å kunne være lærervikar. Å jobbe som vikar gir en flott praksis som er mye tettere på virkeligheten enn den studentene får i praksisperiodene. Våre vikarer er del av en gruppe på teams der de fleste vikarbehov legges ut. Da er det de vikarene som er mest engasjert som får oppdragene etter et "først til mølla" prinsipp. 

Når du har 240 studiepoeng, får du adjunktlønn. Du er selv ansvarlig for å levere dokumentasjon på dine studiepoeng. Dokumentasjonen kan du levere til oss. Du må også kunne legge frem gyldig politiattest og signere erklæring om taushetsplikt. 

Vikar som assistent i skole og SFO
Som assistentvikar eller vikar i SFO, er det ingen krav til utdanning, men du må være glad i å jobbe med barn. Vi har behov for flinke folk som kan steppe inn i korte og/eller lengre vikariater

Ta kontakt
Send oss en epost og fortell kort om deg selv og hvorfor du ønsker å være vikar. Det er fint om du legger ved ditt telefonnummer og skriv gjerne hvilke ukedager som du kan påta deg vikaroppdrag,

SKOLE

Hilde.Gjelstad.Johnsen@kristiansand.kommune.no

SFO

Torstein.Birkeland@kristiansand.kommune.no

KONTOR

Kjell.Skofteby@kristiansand.kommune.no