IntoWords

IntoWords, digital skrivestøtte som er tilgjengelig for alle elever i Kristiansand. Videoen er rettet mot foreldre, og viser hvordan barn og foreldre kan bruke systemet på best mulig måte.